Oikeudellinen huomautus

Tämän sivuston sisältö on JNTL Consumer Health (Finland) Oy:n omistuksessa ja valvonnassa. Sitä koskevat kansainväliset tekijänoikeussäädökset. Sisällön käyttö on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Sisällön muokkaaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua. Sisällön kopioiminen tai muu käyttö ei myöskään ole sallittua.

Sivuston omistaja tekee parhaansa varmistaakseen, että sivuston tiedot ovat päivitettyjä ja paikkansapitäviä, mutta ei väitä, takaa tai vakuuta, että sivuston sisältö on tarkkaa, ajantasaista tai täydellistä. Sivuston omistaja ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä, sivuston käyttökatkoista tai käyttäjän luottamisesta sivuston sisältöön. Sivusto on tarkoitettu Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön.

Sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin. Tämän sivuston omistaja ei kuitenkaan ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä eikä myöskään korvausvastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat niiden sisällöstä. Mahdolliset linkit muille sivustoille on tarkoitettu vain tämän sivuston käyttäjien avuksi.

Sivustolla mainitut tuote- ja tavaramerkit, tuotenimet, tuotemallit ja tuotteet on suojattu Suomessa ja kansainvälisesti. Niitä ei saa käyttää ilman sivuston omistajan kirjallista lupaa, lukuun ottamatta yrityksen tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen tarkoitettua käyttöä.

Kaikkia tälle sivustolle sähköisesti välitettyjä henkilökohtaisia tietoja koskee sivuston Yksityisyydensuoja-käytäntö. Sivuston omistajalla on oikeus käyttää ja kopioida kaikkia sivustolla käsiteltäviä tietoja, mukaan lukien ideat, keksinnöt, konseptit, tekniikat ja tietotaito käyttökohteesta riippumatta. Käyttökohteeksi lasketaan myös kolmannelle osapuolelle siirtäminen ja/tai tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, valmistaminen ja/tai markkinointi.

Tälle sivustolle tietoja antanut tai omistajalle tietoa lähettänyt käyttäjä on vastuussa annetun tiedon paikkansapitävyydestä ja oikeellisuudesta.

Yrityksen tiedot
JNTL Consumer Health (Finland) Oy
P.O Box 90
02601 Espoo
Y-tunnus: 3233721-4