Mitä ummetus on?

Mitä ummetus on?

Ummetus on yleinen ongelma, joka voi vaivata kaikenikäisiä ihmisiä. (1) On tavallista, että ulostamistiheys vaihtelee eri ihmisillä. Jotkut ovat tottuneet ulostamaan useasti päivässä, kun taas toisille normaali rytmi on joka toinen päivä tai harvemmin – kyse on hyvin yksilöllisestä asiasta. Jos sinulla kuitenkin on ummetusta, ulostamistiheys on todennäköisesti varsin harva, ja uloste voi olla kovaa tai tiivistyä tavallista pienemmiksi tai suuremmiksi kimpaleiksi ja kokkareiksi. (2) (3)

Ummetuksen oireet

 • Alle kolme ulostuskertaa viikossa. Uloste on kovaa eikä tule helposti ulos.
 • Ulostaminen vaatii ponnistelua.
 • Tunne siitä, että suoli ei tyhjene kokonaan.
 • Ulosteet ovat suurempia tai pienempiä kuin tavallisesti, tai ne ovat kovia ja tiivistyneet kokkareiksi.

Milloin ummetusta esiintyy (4)

Ruoansulatusjärjestelmän toiminnan tunteminen auttaa ymmärtämään ummetuksen syitä ja sitä, miten ruoansulatuselimistön terveyttä voi parantaa.

1) Suu ja ruokatorvi:

Ruoansulatuksen ensimmäinen vaihe tapahtuu suussa. Ruoka jauhetaan pieniksi palasiksi. Ruoan sisältämä tärkkelys hajoaa pienemmiksi yhdisteiksi, jotka kulkeutuvat nielemisen jälkeen ruokatorven kautta mahalaukkuun.

2) Ruoansulatus mahassa:

Pureskeltu ruoka sekoittuu tässä vaiheessa ruoansulatusnesteisiin eli mahahappoihin ja entsyymeihin. Mahalaukku tyhjentää sisältönsä hitaasti ohutsuoleen.

Ruoansulatus ohutsuolessa:

Ohutsuolen lihakset jatkavat ruoan sekoittamista ruoansulatusnesteisiin ja työntävät ruokaa eteenpäin. Ruoansulatus etenee, kun ohutsuolen seinämät imevät veden ja pilkkoutuneet ravintoaineet verenkiertoon. Ruoansulatusprosessin tuloksena syntyneet kuona-aineet kulkeutuvat paksusuoleen.

3) Ruoansulatus paksusuolessa:

Ruoansulatusprosessissa syntyviä kuona-aineita ovat esimerkiksi imeytymättömät ruoka-aineet, neste ja maha-suolikanavan limakalvosta irtoavat vanhat solut. Paksusuoli imee vettä ja muuttaa nestemäisen ulostemassan kiinteäksi.

4) Ulostaminen peräsuolesta: (5)

Veden imeytyminen vähentää paksusuolen sisällön tilavuutta. Ulosteet pysyvät paksusuolen loppupäässä peräsuolessa, kunnes niiden tilavuus saavuttaa kriittisen tason. Tässä vaiheessa suolessa olevat reseptorit aktivoituvat ja laukaisevat ulostamisrefleksin.

Ummetusta esiintyy, kun paksusuolen sisällöstä on imeytynyt elimistöön liikaa nestettä. Syynä on se, että suolensisällön liike suoliston läpi on hidastunut. Ulosteesta tulee kovaa ja kuivaa, mikä tekee ulostamisesta hankalaa.

Ummetuksen syyt

Ummetus on yleinen ongelma, mutta sen syyt voivat vaihdella eri henkilöillä. Tietoisuus ummetuksen yleisimmistä syistä voi kuitenkin auttaa löytämään sopivia keinoja sen ehkäisyyn. (6)

Ummetuksen aiheuttaja ei yleensä ole mikään yksittäinen vaiva, ja tarkan syyn löytäminen voi olla vaikeaa. Ummetuksen riskiä voivat kasvattaa mm. seuraavat tekijät:

Ruokavalio ja liikunnan puute (6)

 • Ruokavaliossa ei ole tarpeeksi kuituja sisältäviä ruokia, kuten hedelmiä, vihanneksia ja viljavalmisteita.
 • Nesteen saanti on riittämätöntä.
 • Syömistottumuksissa tapahtuu lyhytaikaisia muutoksia (esimerkiksi matkojen aikana tai ruokavalion seurauksena).
 • Paino on noussut tai laskenut liikaa (yli- tai alipaino).
 • Liikuntaa ei harrasteta tarpeeksi tai joudutaan muuten olemaan paikallaan. (1)

Hormonitasojen muutokset

Ummetus voi johtua hormonitasojen vaihtelusta raskauden aikana. (6)

Lääkkeiden sivuvaikutukset

Toisinaan ummetus on jonkin lääkkeen sivuvaikutus. Ummetusta voivat aiheuttaa monet yleiset lääkkeet, kuten (6)

 • alumiinia sisältävät antasidit (ruoansulatusvaivoja hoitavat lääkkeet)
 • masennuslääkkeet
 • epilepsialääkkeet
 • psykoosilääkkeet (skitsofreniaa ja muita mielenterveyden ongelmia hoitavat lääkkeet)
 • kalsiumlisät
 • huumaavat kipulääkkeet, kuten kodeiini ja morfiini
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
 • rautalisät.

Jos sinulla esiintyy ummetusta, kun käytät jotakin lääkettä, pyydä neuvoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Perussairaus (7)

Harvoissa tapauksissa ummetus voi olla jonkin taustalla olevan perussairauden oire tai jokin sairaus voi pahentaa sitä. Ummetusta voivat aiheuttaa myös jotkin akuutit sairaudet, kuten suolitukos tai krooniset suolistosairaudet, kuten ärtyvän suolen oireyhtymä. Lisäksi on monia muita tauteja tai vaivoja, jotka voivat aiheuttaa ummetusta. Jos sinusta tuntuu, että ummetuksesi saattaa johtua jostakin sairaudesta tai muusta vaivasta, ota yhteyttä lääkäriin.

Muutokset arjessa

 • WC-tilat eivät takaa riittävää yksityisyyttä (esim. vieraat WC-tilat).
 • Ulostamistarve jätetään huomioimatta.

Yhteyden ottaminen lääkäriin

Lääkäriin on otettava yhteyttä seuraavissa tilanteissa: (1)

 • Hoito ei paranna tilannetta.
 • Ummetus on säännöllistä ja kestää pitkään.
 • Sinulla on turvotusta, ja ummetus kestää pitkään.
 • Ulosteissa on verta.
 • Laihdut odottamatta (tai ummetuksesta kärsivä lapsi ei kasva tai saa lisää painoa).
 • Tunnet olosi jatkuvasti väsyneeksi.

Puhu lääkärin kanssa, ennen kuin lopetat minkä tahansa sinulle määrätyn lääkkeen ottamisen.

Jos olet raskaana tai imetät ja sinulla on ummetusta, keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen minkä tahansa uuden lääkkeen käyttöä.

Keskustele lääkärin kanssa aina ennen minkä tahansa ummetuslääkkeen antamista lapsille.

Viitteet

 1. Constipation, NHS, 08/07/2019, https://www.nhs.uk/conditions/constipation/
 2. Constipation, Bupa, 08/07/2019 https://www.bupa.co.uk/health-information/digestive-gut-health/constipation
 3. Constipation, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 08/07/2019, https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation
 4. Your Digestive System & How it Works, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 08/07/2019, https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works
 5. Constipation, Johns Hopkins Medicine Health Library, 08/07/2019, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/constipation
 6. Constipation, NHS Inform, 09/07/2019, https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/constipation
 7. Constipation, 1177 Health Care Guide, 09/07/2019, https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/diarre-forstoppning-och-blod-i-avforingen/forstoppning/