Lindring av forstoppelse med MICROLAX®

Selv om forstoppelse er en vanlig tilstand (17), kan symptomene være plagsomme. Ytterligere symptomer kan inkludere magesmerter og -kramper, oppblåsthet, kvalme og manglende matlyst (18). Det er naturlig at du ønsker å lindre forstoppelsen raskt for å slippe disse ubehagelige symptomene. Det er viktig å prøve å finne årsaken til forstoppelsen (19).

Dersom en endring i livsstil ikke hjalp med å lindre forstoppelsen, bør du se etter andre behandlinger eller måter å få lindring på, slik som mikroklyster. Mikroklyster er en endetramsoppløsning som gir deg lokal lindring av forstoppelse.

Hvorfor skal jeg velge MICROLAX®?

MICROLAX® har gitt lindring av forstoppelse i over 50 år.

MICROLAX® er et hurtigvirkende mikroklyster. Det er designet for enkel selvadministrering og gir lindring ved forstoppelse innen 5 til 20 minutter. MICROLAX® virker lokalt i endetarmen der behovet ligger, uten å irritere tarmen.

Fordeler med MICROLAX®:

  • Lindrer forstoppelse innen 5-20 minutter
  • Mikroklysteret er lite med en smal tubespiss
  • Designet for enkel selvadministrering
  • Hygienisk, engangsbruk

Hvordan fungerer MICROLAX®?

MICROLAX® virker lokalt i endetarmen ved forstoppelse

Hard avføring gjør det og smertefullt å tømme tarmen.

Hard og kompakt avføring gjør det vanskelig og smertefullt å tømme tarmen.

Microlax® mini-lavement indføres i endetarmen

MICROLAX® endetarmsoppløsning i form av et mikroklyster blir gitt.

Microlax® hjælper med at blødgøre afføringen uden at irritere tarmene

MICROLAX® myker opp avføringen uten å irritere tarmen. Natriumsitrat og natriumlaurylsulfoacetat i MICROLAX® myker opp avføringsoverflaten og øker væskemengden i den harde avføringen. Sorbitol har også virkning på avføringen.

Volumet i endetarmen øker i takt med vanninnholdet i avføringen

Volumet i endetarmen øker i takt med vanninnholdet i avføringen og stimulerer tarmbevegelse. Virkning oppnås vanligvis innen 5 til 20 minutter.

MICROLAX ® myker opp hard avføring uten å irritere tarmen. De virksomme stoffene som gir lindring, er natriumsitrat, natriumlaurylsulfoacetat og sorbitol.
Dersom du har spørsmål eller bekymringer om bruken av MICROLAX®, så ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier. Hvis du er gravid eller ammer, bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker et legemiddel mot forstoppelse, inkludert MICROLAX®. Rådfør deg med lege før du gir et legemiddel mot forstoppelse til et barn, inkludert MICROLAX®.

Om MICROLAX®

Referanser

(17) NHS, Constipation. https://www.nhs.uk/conditions/constipation/ [Accessed 19th November 2019]

(18) NHS Inform. Constipation. https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/constipation [Accessed 19th November 2019]

(19) Sci-Info-Pages. Bowel Management After Spinal Cord Injury. https://www.sci-info-pages.com/bowel-management/ [Accessed 19th November 2019]