Vad är förstoppning?

Förstoppning är ett vanligt tillstånd som kan påverka människor i alla åldrar. Hur ofta man behöver tömma tarmen skiljer sig mellan olika människor. Vissa går på toaletten mer än en gång om dagen, andra kan gå varannan dag eller mer sällan, det är helt individuellt. Men om du har förstoppning går du troligen mer sällan och du kan ha hård eller klumpformad avföring som är större eller mindre än vanligt.

Symtom vid förstoppning

 • Färre än tre tarmtömningar per vecka och avföringen är hård och det är svårt att tömma tarmen
 • Ansträngning för att tömma tarmen
 • Känsla av att inte ha tömt tarmen helt
 • Avföring som är större eller mindre än vanligt, eller som är hård och klumpformad

Hur uppstår förstoppning?

Det kan hjälpa att vara medveten om hur matsmältningssystemet fungerar för att förstå hur förstoppning uppstår och hur du kan lindra det.

Mun och matstrupe:

Matsmältningen börjar i munnen. Mat tuggas sönder i mindre bitar. Stärkelsen i maten bryts ner i mindre partiklar. Efter att du svalt passerar detta genom matstrupen och ner i magsäcken.

Matsmältning i magsäcken:

I nästa steg blandas den tuggade maten med matsmältningsvätskor (magsyra och enzymer). Magsäcken tömmer långsamt sitt innehåll i tunntarmen.

Matsmältning i tunntarmen:

Musklerna i tunntarmen blandar maten ännu mer med matsmältningsvätskorna och trycker den vidare för fortsatt matsmältning. Vatten och nedbrutna näringsämnen sugs upp genom väggarna i tunntarmen och når blodomloppet. Avfallsprodukterna i matsmältningsprocessen förflyttas till tjocktarmen.

Matsmältning i tjocktarmen:

Avfallsprodukter från matsmältningsprocessen innehåller matdelar som inte brutits ned, vätska och äldre celler från matsmältningskanalens slemhinna. Tjocktarmen suger upp vatten och omvandlar avfallet från vätska till avföring.

Tarmtömning från ändtarmen:

Upptagningen av vatten minskar volymen på innehållet i tjocktarmen. Avföringen är kvar i ändtarmen tills volymen når en kritisk punkt. Då aktiveras receptorer i tarmen och sätter igång en tarmtömning.

Förstoppning uppstår när för mycket vätska har försvunnit från innehållet i tarmen på grund av att rörelsen genom tarmen har saktats in. Detta gör avföringen hård och torr, vilket gör det svårt att tömma tarmen.

MICROLAX® mjukar upp hård avföring genom att verka lokalt i ändtarmen. Det ökar avföringens volym och skapar en känsla av att behöva tömma tarmen, vanligen bara 5–15 minuter efter användning.

Orsaker till förstoppning

Förstoppning är ett vanligt problem, men vad som orsakar det är olika från person till person. Kunskap om vanliga faktorer som kan leda till förstoppning kan ändå hjälpa dig att hitta lämpliga sätt att förebygga det.

Förstoppning orsakas oftast inte av något specifikt tillstånd och det kan vara svårt att identifiera exakt orsak. Flera faktorer kan öka risken för förstoppning, inklusive:

Kost och träning

 • Att inte äta tillräckligt med fibrer, såsom frukt, grönsaker och spannmål
 • Att inte dricka tillräckligt med vätska
 • Tillfälliga förändringar av matvanor (t.ex. vid resor eller bantning)
 • Undervikt eller övervikt
 • Stillasittande eller för lite rörelse

Hormonförändringar

Förstoppning kan orsakas av hormonförändringar under graviditeten.

Biverkning av läkemedel

Förstoppning kan ibland vara en biverkning av ett läkemedel du tar.

Vanliga typer av läkemedel som kan orsaka förstoppning inkluderar:

 • aluminium-antacida (läkemedel mot matsmältningsbesvär)
 • antidepressiva
 • antiepileptika (läkemedel för att behandla epilepsi)
 • antipsykotika (läkemedel för att behandla schizofreni och andra mentala sjukdomstillstånd)
 • kalciumtillskott
 • smärtstillande opiater, såsom kodein och morfin
 • diuretika (vätskedrivande läkemedel)
 • järntillskott

Be läkare eller apotekspersonal om råd om du får förstoppning när du tar läkemedel.

Bakomliggande sjukdom

I sällsynta fall kan förstoppning vara ett tecken på en bakomliggande sjukdom, eller försvåras på grund av sjukdom. Förstoppning kan orsakas av akuta tillstånd såsom tarmvred eller kroniska tarmsjukdomar såsom IBS. Det finns också flera andra sjukdomar som kan orsaka förstoppning. Om du tror att din förstoppning beror på en sjukdom bör du kontakta vårdcentralen.

Ändrade rutiner

 • Begränsad avskildhet när man använder toaletten
 • Att ignorera behovet att tömma tarmen

Kontakta vårdcentralen

Kontakta en vårdcentral om du är förstoppad och samtidigt har ett eller flera av symtomen nedan:

 • Besvären går inte över trots att du har provat att behandla dig själv
 • Du går ner i vikt
 • Du har blod i avföringen
 • Du har ont i magen på natten

Kontakta också en vårdcentral om dina avföringsvanor förändrats utan att du förstår varför. Det gäller framför allt om du är 45 år eller äldre. Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Prata med din läkare innan du slutar att ta läkemedel som du fått på recept.

Kontakta en barnavårdscentral, barnläkarmottagning eller vårdcentral om ett barn har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet äter bara bröstmjölk och bajsar små hårda kulor
 • Barnet är yngre än en månad och har förstoppning
 • Barnet har haft svårt att bajsa i en vecka eller mer
 • Barnet har återkommande besvär med förstoppning
 • Barnet har omväxlande förstoppning och diarré
 • Barnet är ledset på grund av att det gör ont när hen ska bajsa
 • Barnet har ont i magen samtidigt med förstoppningen
 • Barnet har svårt att bajsa och ökar inte i vikt som hen ska
 • Bajset innehåller blod

Sök vård direkt, oavsett tid på dygnet, om barnet har svårt att bajsa och har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet har mycket ont i magen
 • Barnet kallsvettas och har utspänd mage
 • Barnet kräks
 • Barnet har blod och slem i bajset och verkar inte må bra

Rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av läkemedel mot förstoppning, inklusive MICROLAX®, om du är gravid eller ammar.

Rådgör med läkare eller BVC innan du använder förstoppningsläkemedel till barn, inklusive MICROLAX®.