Lindra förstoppning med MICROLAX®

Förstoppning är ett vanligt tillstånd, men symtomen kan vara obekväma. Ytterligare symtom kan vara ont i magen, känsla av utspänd mage, illamående och dålig aptit. Därför vill du kanske lindra din förstoppning tidigt så att du kan försöka undvika de obekväma symtomen. Det är också viktigt att försöka ta reda på orsaken till din förstoppning.

Om livsstilsförändringar inte har hjälpt till att lindra din förstoppning kan du vilja titta på andra behandlingar eller sätt att få tillfällig lindring, såsom mikrolavemang. Mikrolavemang är rektallösningar som kan hjälpa till att lindra tillfällig förstoppning lokalt.

Varför använda MICROLAX®?

MICROLAX® har hjälpt till att lindra tillfällig förstoppning i över 50 år.
MICROLAX® är ett snabbverkande mikrolavemang. Det ger lindring vid förstoppning inom 5–15 minuter. MICROLAX® verkar lokalt i ändtarmen där det behövs, utan att irritera tarmen.

Fördelar med MICROLAX® inkluderar:

  • Lindrar förstoppning inom 5–15 minuter
  • Mikrolavemanget är litet till storleken med en smal tubspets
  • Låg risk för tillvänjning
  • Hygienisk engångstub

Hur fungerar MICROLAX®?

MICROLAX® verkar lokalt i ändtarmen för att hjälpa till att lindra din förstoppning.

Hard Stools Make Hard to Empty Intestine

Hård och kompakt avföring gör det svårt och smärtsamt att tömma tarmen.

Microlax Microenema Rectal Solution

MICROLAX® rektallösning tillförs.

Microlax Helps Soften the Stool

MICROLAX® hjälper till att mjuka upp avföringen utan att irritera tarmen. Ämnena natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat i MICROLAX® mjukar upp avföringens yta och ökar vätskemängden i den hårda avföringen. Sorbitol bidrar även till den laxerande effekten.

Microlax softens stool and stimulates bowel movement

När vatteninnehållet i avföringen ökar blir volymen större i ändtarmen, vilket stimulerar till tarmtömning. Effekt uppnås vanligen inom 5–15 minuter.

MICROLAX® mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen. De aktiva innehållsämnena som ger dig lindring är natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat.

Om du har frågor eller känner oro innan användning av MICROLAX®, tveka inte att kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av läkemedel mot förstoppning, inklusive MICROLAX®, om du är gravid eller ammar. Rådgör med läkare eller BVC innan du använder förstoppningsläkemedel till barn, inklusive MICROLAX®.

Om Microlax®